Zasady pracy w grupie

ZASADY PRACY W GRUPIE

(przy uwzględnieniu poszanowania autonomii jednostki)


Praca podczas realizacji projektu pt "Firma: Szkolne Ogrody”, jest dla nas wszystkich bardzo dużym przedsięwzięciem i wymaga dobrej organizacji pracy. Często podczas wykonywania zadań w ramach naszego projektu będziecie pracowali w grupach, dlatego należy zapoznać się z zasadami pracy w zespole.


ZASADY PRACY ZESPOŁOWEJ


Podpowiadamy wam, że najefektywniej pracuje się w zespole 5 osobowym., wybierając spośród siebie: Lidera, Sekretarza oraz Sprawozdawcę.


LIDER: - kieruje pracą grupy, organizuje ją, nie dominuje, nie narzuca swoich poglądów. Dba, by wszyscy mogli się wypowiedzieć, ale nie na raz. Lider dba też o to, by wszyscy pracowali, by każdy miał udział w rozwiązywaniu zadania., pilnuje, aby grupa pracowała nad zadaniem, a nie poświęcała uwagi kwestiom ubocznym, nieistotnym dla realizacji celu.SEKRETARZpilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły zgłaszane w czasie pracy nad rozwiązaniem zadania.SPRAWOZDAWCAstara się wyławiać w trakcie pracy ważne ustalenia, uzgadnia z grupą wspólne stanowisko- rezultat pracy, publicznie przedstawia efekt pracy zespołu.CZŁONKOWIE ZESPOŁU - starają się pracować intensywnie na miarę swoich możliwości, ale z dbałością o wspólny udział w osiągnięciu celu. Słucha co mówią inni, nie przerywa wypowiedzi kolegów, czeka na swoją kolej w zgłaszaniu pomysłów i spostrzeżeń.

 

 

dzieci

powrót na górę strony >

menu


© 2009 Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Nasze Śląskie

Nasze działania wpisują się w szeroki kontekst ponadnarodowy "szkolnych ogrodów bez granic" propagowanych m.in. we Francji
(zobacz : na stronie internetowej www.jardinons-alecole.org administrowanej przez GNIS - Francuskie Zrzeszenie Producentów Nasion i Sadzonek).